Ví dụ như bạn đã tải bản mod Wither Storm Purple Add-on v3_0.mcaddon và muốn cài vào Minecraft
Đây là bản mod có triệu hồi con boss Wither Storm cực ngầu (boss khổng lồ, ba đầu, biết biến đổi hình dạng)


Bước 1:
Đổi tên Wither Storm Purple Add-on v3_0.mcaddon  thành đuôi .zip. Vậy là có file nén Wither Storm Purple Add-on v3_0.zipBước 2 
Giải nén Wither Storm Purple Add-on v3_0.zip được 2 file là WitherStorm-Purple-Beh.mcpack và WitherStorm-Purple-Res.mcpackĐổi tên 2 file đó thành file .zip luôn


Bước 3 :

Chép file WitherStorm-Purple-Res.zip vào thiết bị điện thoại theo đường dẫn
/storage/emulated/0/games/com.mojang/resource_packGiải nén tập WitherStorm-Purple-Res.zip đó ra thành thư mục


Kết quả giải nén có  thư mục WitherStorm-Purple-ResBước 4
Tương tự bước 3, Chép file WitherStorm-Purple-Beh.zip vào thiết bị điện thoại theo đường dẫn
/storage/emulated/0/games/com.mojang/resource_pack

Sau đó giải nén thành thư mục


Bước 5: Kích hoạt mod

Chạy game Minecraft, vào setting

Ở mục lục bên trái, chọn Global Resources, bên phải chọn WitherStorm-Purple và nhấn Activate