Virash (SSR)Trong thời đại của Vương quốc Rune cổ đại của Crimzonia, xã hội được chia thành giai cấp thống trị và giai cấp công nhân, những người được gọi là người Crimzonia. Khi công nghệ rune ngày càng trở nên mạnh, sự phân hóa giai cấp này ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Mặc dù giai cấp công nhân nổi lên chiến thắng, họ đã phải trả một cái giá rất lớn. Vương quốc Rune vinh quang và hùng mạnh trước đây đã bị phá hủy. Thế giới đã rơi vào hỗn loạn. Virash là hậu duệ của tầng lớp lao động Crimzonia.


"Cái giá của chiến tranh ... sẽ luôn lớn hơn nhiều so với mong đợi."