Hướng dẫn Langrisser SEA

Zerida (SSR)


Một cô gái quỷ nhợt nhạt mặc đồ trắng, và là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến ánh sáng và bóng tối. Cô bị hút vào dòng máu quỷ của Matthew, gặp anh ta trong một đêm tối đầy quái vật. Cô sử dụng sức mạnh của mình để xóa sổ tất cả kẻ thù trên đường đi của họ.
"Tên tôi là Zerida. Tôi đã nói với bạn rồi, tôi chỉ là một cô gái đi ngang qua. Tên bạn là gì?"

Nghề nghiệp và Binh lính


Kỹ năng

*Thị huyết ma kiếm = Ma kiếm khát máu

Thiên phú

Trốn tìm

Bạo kích tăng 10 / 13/ 16 / 20 %. Sau khi hành động, nếu ở ngoài [Khu vực nguy hiểm], sẽ vào trang thái "Tiềm Hành": Bạo kích và sát thương bạo kích tăng 15 / 20 / 25 / 30 %, sát thương nhận được giảm 15 /  20 / 25 / 30 % và di chuyển tăng thêm 1. Kéo dài 1 lượt.

Chỉ số nghề cuối

NghềMáuCôngThủTrí lựcMa thủKỹ năng
Ảnh (Bóng Tối)3458491267218261326
Hóa Thân Hỗn Độn3734516300218279204


Hướng dẫn build Zerida (SSR) trong team Sao Băng Rơi (Meteor Strike) 

Nghề cuối: Ảnh (Kẻ ám sát)

Lính: Kẻ ám sát.

Kỹ năng: Bước giả, Ảnh tập, Đòn bụi cuốn. Các kỹ năng khác thì tùy ý . Điều này có nghĩa là bạn ban đầu học nghề cho Zerida là Hóa thân hỗn độn, sau đó thì chuyển nghề sang Ảnh.
Trang bị: Cung ma cực hạn (Extreme Magic Bow) là vũ khí tốt nhất cho dòng kẻ ám sát. Giáp tốt nhất là Nghi thức cuối (Last Rites).

Phụ ma: Gió nhẹ (Gần như tất cả hero thuộc nghề Kẻ ám sát đều chọn Gió nhẹ để tăng di chuyển)

Hướng dẫn build Zerida (SSR) trong team Hắc Ám Luân Hồi (Dark Reincarnation) 

Nếu chọn Zerida theo hướng Quái vật, tức chọn nghề Chaos' Chosen (Hóa thân hỗn độn) thì chỉ số cao nhưng sẽ gặp bất lợi khi đánh với lính trị thương vì hầu như lính trị thương đều là Tăng lữ (Holy).

Vì thế Zerida sẽ giữ vai trò quân Ám sát (chọn nghề Shadow/Bóng tối).

Phụ ma: Breeze (Gió nhẹ) để tăng khả năng di chuyển.