Bật nguồn máy tính của bạn và nhấn “DEL” hoặc “F1” hoặc “F2” hoặc “F10” để vào tiện ích thiết lập BIOS (CMOS)Cách vào Cài đặt BIOS tùy thuộc vào nhà sản xuất máy tính. Xem các phím hướng dẫn bên dưới màn hình.

Trong menu BIOS, hãy xem các menu "Advanced" hoặc "ACPI" hoặc "Power Management Setup" *  tìm cài đặt có tên: "Restore on AC/Power Loss" hoặc "AC Power Recovery" hoặc "After Power Loss".

* Lưu ý: Có thể tìm thấy cài đặt "Restore on AC/Power Loss" ở những nơi khác n trong thiết lập BIOS tùy theo các loại máy tính khác nhau

Đặt cài đặt "Restore on AC/Power Loss" thành "Power On".

Lưu và thoát khỏi cài đặt BIOS. (Menu trên màn hình sẽ cung cấp cho bạn tổ hợp phím chức năng để thực hành việc này.)