Hướng dẫn Langrisser SEA

F3. Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Biểu tượng


Tướng Faction buff
  
Elwin (SSR)                                  Ledin (SSR)                    Grenier (SR),

Thành viên


Cherie (SSR)                    Liana (SSR)                  Estelle (SSR)                Alustriel (SSR)


Narm (SR)                       Chris (SR)                    Hein (SR)                          Angelica (SR)


 Lester (SR)                           Jessica (SR)           Scott (SR)                     Keith (SR)

 
 Aaron (SR)                            Matthew (SR)                Almeda (SR)               Yulia (SSR)

- Team Glory mạnh nhất về PVE , time Rift
Nếu bạn tập trung quay banner có Elwin,Cherry thì mục tiêu quan trọng nhất là có Elwin, Cherry sẽ có sau 7 ngày event.. Đề build team light thì bạn nhìn trong hình hoặc trong game xem Faction đó có ai và tập trung build hoặc kiếm nv đó. Ở team Light thì đề nghị phải có đc Chris/Ledyn(hiện tại khó kiếm), tank buộc dùng Greiner đến khi có sự thay the healer thì bất cứ healer nào cũng dc. DPS có Chery hoặc Elwin, Team khởi dầu tôt có thể là Elwin/Cherry/Chris/Hein/Healer như Liana hoặc healer đầu game cho. Elwin nen build theo nhánh giáo/Pike nếu thiếu tank

DPS: Elwin/ Cherry
Tank: Elwin/Ledin
Mage: Hein
Buff: Elwin/Ledin/ Grenier
Healer: Liana/ Amelda....


Faction Quân ánh sáng (Legion of Glory) trông khá giống một phiên bản mở rộng của phe Nhân vật chính (Protagonists) với rất nhiều anh hùng là thành viên của cả hai faction.

Faction này có 3 hero có faction buff là Ledin, Elwin, và Grenier. Elwin là người thích hợp nhất để chọn làm leader với nhiệm vụ là người nắm giữ faction buff.

Elwin
Chọn nghề cuối cho Elwin là Hero (Anh hùng) sẽ cho Elwin kỹ năng faction buff, cùng với kỹ năng riêng tăng 15% giá trị ATK và DEF cho đồng đội của anh ta trong 4 lượt với điều kiện HP của họ phải còn ít nhất 80%.

Kỹ năng đề nghị: Roar (Gầm thét), Soldier Soul (Kiếm hồn), Head on Assault (Đánh chặn đầu, kỹ năng này học khi đi theo nhánh nghề cuối Grand Marshall/Đại nguyên soái).

Lính đề nghị: Phalanx (Giáo binh hạng nặng, học khi đi theo nhánh nghề cuối Grand Marshall/Đại nguyên soái), Masked Maid (Hầu gái che mặt, luyện Aniki)

Phải luyện Elwin lên cấp 5 sao và tăng mức giao kết (bond) thì đánh trận mới chắc chắn. Do Ledin thường lãnh trách nhiệm chống kỵ binh nên vai trò của Elwin có thể thu hẹp chỉ là bộ binh (đánh kiếm).

Ledin
Với Ledin, dù bạn cần faction buff hay không, thì bạn cũng phải luyện 2 đường cho Ledin. Nghĩa là Ledin sẽ chọn một nghề cuối để học các kỹ năng cũng như loại lính, rồi sau đó chuyển sang nghề còn lại. Lý do là để tổng hợp những gì tốt nhất.

Ledin sẽ tank mạnh nhất với nghề cuối là Templar (Thánh kỵ thống soái) nhưng với lính Phalanx (Giáo binh hạng nặng) mà bạn có được khi đổi nghề làm King (Vương giả).

Kỹ năng đề nghị: Devine Guard (Thần vệ) - Ledin phản đòn bằng sức tấn công tương đương điểm DEF (thủ) và MDEF (ma thủ) cộng lại.

Lính đề nghị: Phalanx (Giáo binh hạng nặng), Masked maid (hầu gái che mặt)

Trang bị đề nghị: Tăng DEF và MDEF.

Liana
Đó là một điều may mắn cho team Quân ánh sáng là Liana là một thành viên của phe này vì hero này có thể giúp đỡ rất nhiều với vai trò là người trị liệu.

Nghề cuối cùng là Prophet (Tiên tri) sẽ giúp đạt hiệu quả nhất vai trò bơm máu cho toàn đội. Tuy vậy, loại lính đề nghị cho Liana là 2 loại thuộc nhánh khác.

Lính đề nghị: Wizard (Thuật sĩ) - tăng sức thủ, Templar Knight (Kỵ sị thánh điện, luyện Aniki) - đánh quái vật, Highland Warrior (Dũng sĩ cao địa, luyện Aniki) - tăng công và giảm sát thương các loại nói chung.

Kỹ năng đề nghị: Prayer (Cầu nguyện)

Cherie
Cherie sẽ hữu dụng nhất trong vai trò lãnh đạo Phi binh. Trong game này, phi binh rất tiện lợi torng việc huấn luyện Aniki nhanh. Phi binh có thể chiến đấu với hầu hết các loại lính khác. Ngay cả với cung binh, phi binh có thể bị tổn hại khi bị đánh, nhưng ở chiều ngược lại phi binh đánh cung binh thì cung binh cũng tan tác.

Nghề cuối đề nghị: Dragon Master (Đại sư luyện rồng)

Lính đề nghị: Angel (Thiên sứ, luyện nhà Aniki), Griffin Knight (Kỵ sĩ Griffin).

Kỹ năng đề nghị: Wild Princess (Công chúa tháo chạy???) - thêm lượt sau khi đánh chết địch.

Hein, Narm, Jessica và Chris
Đây là những heo thuộc độ hiếm SR nhưng có ích cho team. Đặc biệt là với Hein.

Hein
Một kỹ năng rất được coi trọng của Hein là dịch chuyển (Teleport) một hero bên mình đến một vị trí xa. Điều này hữu ích khi muốn dịch chuyển tướng chính lại gần boss mà bỏ qua mấy loại quái vật bảo vệ. Nghề thứ 2 thuộc nhánh giữa sẽ có kỹ năng này.

Narm
Nếu team bạn cần một cung thủ, Narm có thể thích hợp vai trò này.

Jessica
Giống như Hein, Jessica có thể dùng vào việc dịch chuyển tướng (Teleport).

Chris
Bạn có thể dùng Chris làm một người bơm máu phụ, vừa gấy sát thương, vừa bơm thêm ít máu (chọn nghề cuối Valkyrie). Một số màn Khe nứt không gian (Time Rift) cần một team đánh chỉ có 2 người mới được thưởng thành tựu, thì Chris hữu dụng cho mục đích này.

Grenier, Almeda và Matthew
Đây là 3 nhân vật thuộc faction Nhân vật chính và xuất hiện ngay đầu game nên bạn có thể dùng tạm thời.

Grenier
Tank tạm thời trước khi có Ledin hay Elwin đảm nhận công việc này.

Almeda
Bơm máu tạm thời trước khi bạn có Liana. Trong một số màn cần đến 2 người trị liệu thì Almeda là một lựa chọn bổ sung cho Liana nếu bạn chưa có Tiaris.

Matthew
Team Quân ánh sáng (Legion of Glory) thực sự thiếu một vị trí gây sát thương chính, vì thế bạn có thể chọn Matthew theo nghề kỵ binh và lãnh trách nhiệm này (Chọn nghề cuối Strike Master/Kỵ sĩ đột kích).

Các nhân vật khác trong faction này đều ít hữu dụng. Về cuối game, team này có thể phải dùng thêm hero bên ngoài. Với các màn cần 2 healer, thì Liana sẽ bắt cặp với Tiaris. Team cũng cần một hero có thể gây sát thương mạnh khác.