Hướng dẫn Langrisser SEA

F4. Hướng dẫn build team Anh hùng thời gian (Heroes of time) 

Biểu tượng


Tướng Faction buff

 
Joshua (SSR)                                 Angelica (SR)

Thành viên


Estelle (SSR)                           Klose (SR)                               Renne (SSR)


Leonhardt (SSR)                       Sakura Shinguji (SSR)       Sumire Kanzaki (SRR)

 
   Olivier (SR)                     Iris (SR)

   Hiei (SSR), Kurama (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Faction Anh hùng thời gian (Heroes of time) có 2 hero có thể có faction buff là Joshua (SSR) và Angelica (SR).

Joshua
Joshua là dòng tướng thuộc binh chủng Kẻ ám sát (Assassin) nên sẽ hữu ích trong đấu PVP nhưng với các trận đấu PVE thì ít có ý nghĩa. Dù vậy, Joshua là leader của faction Anh hùng thời gian (Heroes of time) nên sẽ mang nghĩa vụ cast faction buff cho team (do Angelica chỉ là hero SR).

Nghề cuối chính của Joshua mà bạn phải học đầu tiên là Black Fang (Nanh đen) để lấy được faction buff. Nhưng Joshua muốn mạnh thì cần phải học cả 2 nhánh. Vì thế hãy học nhánh còn lại (Shadow/Bóng tố) khi bạn có nhiều tài nguyên hơn.

Phụ ma: Blazing Sun (Nắng gắt) để tăng Bạo kích.

Angelica
Hướng build của Angelica khá đơn giản vì là thuần Pháp sư. Angelica có thể dùng tạm để lấy faction buff. Lính của Angelica thiên về thủ nên sức tấn công của Angelica khá thấp.

Phụ ma: Breeze (Gió nhẹ) vì tầm đánh của Angelica khá thấp.

Estelle
Đây là lựa chọn làm tank của faction này. Hướng nghề Wavecrasher (bên phải) thiên về công hơn, còn nhánh nghề Sakura Supreme (bên trái) thì thủ nhiều hơn. Thường nhánh công được ưu tiên hơn thủ, nhưng Estelle muốn mạnh sẽ phải học cả 2 đường.

PVP: công
PVE: thủ

Phụ ma: Clock (Đồng hồ) để tăng tốc xuất chiêu Phoenix Wave (Sóng phượng hoàng) mà bạn học ở nhánh nghề Wavecrasher. Trong trường hợp, bạn chọn phương án build thủ, thì hãy chọn phụ ma là Hard rock (Đá cứng).

Renne
Renne là lựa chọn cho hàng công ma thuật của faction Anh hùng thời gian. Kỹ năng quan trọng nhất của Renne là Renne Annihilation (Hủy diệt/Tiêu diệt) mà bạn học được ở nhánh nghề Angel of Death (Thiên thần chết).

Phụ ma: Clock (Đồng hồ) để giảm hồi chiêu.

Leonhardt
Leonhardt sẽ chỉ mạnh khi đạt cấp 6 sao, nhưng bạn có thể dùng khi đã đạt 5 sao. Hãy học nhánh nghề nghiệp Bladelord để có những kỹ năng quan trọng như đánh AOE, làm choáng. Leonhardt sẽ không có khả năng kết liễu 1 lục tiêu, nhưng sẽ đánh đa mục tiêu tốt.

Phụ ma: Breeze (gió nhẹ) để cải thiện nhược điểm về di chuyển.

Sakura Shinguji
Sakura là hero có kỹ năng tốt, đánh AOE hay. Sakura có thể chơi Kỵ binh hoặc Bộ binh nhưng hướng chơi Bộ binh thì có chỉ số tốt hơn, đặc biệt là Kỹ năng. Sakura có thể build để đánh 1 mục tiêu hoặc đa mục tiêu, nhưng nên chọn hướng đánh đa mục tiêu thì sẽ có ích trong đánh PVP hơn. Hãy để nhiệm vụ đánh đơn mục tiêu cho các hero thuộc nhóm Kẻ ám sát.

Sakura chơi tốt nhất với món trang bị Apex boots hoặc Devine boots (đôi guốc) khi đó kỹ năng nghề Evil Slayer sẽ phát hiuy tác dụng cao nhất.

Phụ ma: Breeze (Gió nhẹ) để tăng di chuyển.

Sumire Kanzaki
Sumire có kỹ năng đánh AOE tốt nhưng thời gian hồi chiêu khá lâu vì thế bạn nhất thiết phải dùng phụ ma Clock (Đồng hồ) để giảm hồi chiêu.

Hướng nghề Kỵ binh di chuyển tốt hơn như chỉ số có thể không bằng đường Giáo binh (Vũ Điệu Phượng Hoàng, nhánh bên phải).

Olivier và Iris
Iris
Giải pháp trị liệu cho faction Anh hùng thời gian, bạn phải học nhánh nghề Nụ Hôn Mộng Mơ (bên trái) để có thể học kỹ năng bơm máu nhóm.

Nhánh nghề còn lại thiên về công.

Phụ ma: Crystal (Thủy tinh) để bơm máu hiệu quả hơn.

Olivier
Dùng tạm với vai trò dòng binh Kẻ ám sát với phụ ma Breeze (gió nhẹ).