Hướng dẫn máy fram đá cuội - Minecraft

Bước 1: Đào rãnh
Đào một rãnh giống như hình minh họa, bạn nên đào các khối được như hình mẫu được đánh dấu màu đỏ.


Bước 2: Thêm nước
Thêm nước vào khối được đánh dấu bằng màu xanh lam. Nước sẽ chảyvào lỗ.


Bước 3: Thêm dung nham
Thêm dung nham vào phía xa của rãnh, nước và dung nham sẽ cũng chảy vảo lỗ. Khi gặp nhau nguội lại thành đá.Bước 4: Bắt đầu khai thác!