BỘ KIỂM TRA HỌC KÌ II – VẬT LÍ 6

ĐỀ 1

Câu 1( 2 điểm):
Thế nào là nóng chảy và đông đặc? Lấy ví dụ về hiện tượng nóng chảy và đông đặc trong
thực tế.

Câu 2 ( 2 điểm): Nhiệt kế là gì? Nhiệt kế hoạt động dựa vào hiện tượng gì? Vì sao chất
lỏng có thể dâng lên trong ống thủy tinh bên trong nhiệt kế?

Câu 3 ( 3 điểm): Trình bày thí nghiệm kiểm tra ảnh hưởng của gió đến tốc độ bay hơi.
( Nêu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm)

Câu 4 ( 3 điểm):
a) Vì sao rót nước nóng vào cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng?
b) Vì sao khi rót nước nóng vào phích nếu đậy nút lại ngay nút thường bị bật ra?

ĐỀ 2

Câu 1( 2 điểm):
Thế nào là bay hơi và ngưng tụ? Lấy ví dụ về hiện tượng bay hơi và ngưng tụ.

Câu 2 ( 2 điểm):
a) Kể tên các loại nhiệt kế thường dùng và công dụng của chúng.
b) Trình bày về cách chia thang nhiệt độ trong nhiệt giai Xen-xi-út.

Câu 3 ( 3 điểm): Trình bày thí nghiệm kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt đến tốc độ bay hơi.
( Nêu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm)

Câu 4 ( 3 điểm):
a) Vì sao tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng?
b) Vì sao khi đun nước không nên rót nước thật đầy ấm ? Khi đóng nước ngọt vào
chai vì sao cũng không đóng thật đầy?

ĐỀ 3

Câu 1( 2 điểm): Thế nào là nóng chảy, đông đặc, bay hơi và ngưng tụ?

Câu 2 ( 2 điểm):
a) Nêu các chú ý khi sử dụng nhiệt kế y tế.
b) Cấu tạo nhiệt kế y tế có gì đặc biệt? Cấu tạo đó có tác dụng gì?

Câu 3 ( 3 điểm): Trình bày thí nghiệm kiểm tra ảnh hưởng của diện tích mặt thoáng đến
tốc độ bay hơi. ( Nêu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm)

Câu 4 ( 3 điểm):
a) Hai cốc thủy tinh bị chồng khít vào nhau. Dùng nước đá và nước nóng như thế nào
để tách hai cái cốc đó ra?
b) Vì sao khi quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng lại phồng lên? Vì sao nếu
quả bóng bị thủng thì không phồng lên được?