Backgammon là một trò chơi 2 người, sử dụng một bàn cờ bao gồm 24 tam giác nhọn gọi là điểm. Một thanh chắn giữa bàn chia bàn cờ thành vùng nhà và vùng ngoài của mỗi người chơi. ...Backgammon


Ảnh 1: Vị trí chuẩn bị ban đầu trước khi chơi.

   Mỗi người chơi sở hữu 15 quân cờ khác màu nhau và 2 viên xí ngầu.

Mục Tiêu

   Mục tiêu trò chơi là di chuyển tất cả quân cờ của bạn vào vùng nhà của bạn rồi sau đó thoát tất cả quân cờ ra ngoài. Người đầu tiên thoát hết quân cờ của mình chiến thắng.

Ảnh 2: Hướng di chuyển của quân trắng. Quân đỏ di chuyển theo hướng ngược lại.

Di Chuyển Quân Cờ

   Bắt đầu trò chơi, mỗi người chơi gieo 1 viên xí ngầu. Người cao hơn đi trước, nếu cả hai cùng hòa thì gieo lại. Người đi trước sử dụng số trên cả 2 xí ngầu để di chuyển. Sau đợt đầu tiên, mỗi người thay phiên nhau gieo 2 xí ngầu để di chuyển.

   Số trên 2 xí ngầu xác định bao nhiều điểm người chơi có thể di chuyển quân cờ. Các quân cờ luôn di chuyển về phía trước đến một điểm thấp hơn được đánh dấu trên bàn cờ. Phải tuân theo các quy tắc:

  Bước 1: Một quân cờ phải di chuyển đến một điểm hợp lệ, không có 2 quân của đối thủ trở lên. (Người chơi có thể di chuyển đến điểm có quân của mình, bất kể số lượng ở đó)

Bước 2: Di chuyển theo số trên 2 xí ngầu một cách riêng rẽ từng bước.

   Ví dụ, nếu bạn gieo 5 và 3, bạn có thể di chuyển một quân cờ 5 ô tới một điểm hợp lệ và một quân cờ khác 3 ô tới một điểm hợp lệ. Hoặc bạn có thể di chuyển cùng một quân cờ 8 ô (di chuyển 5 ô, sau đó di chuyển quân cờ đó 3 ô nữa), nhưng điểm dừng chân của quân cờ đó luôn phải hợp lệ. Thứ tự xí ngầu không quan trọng, bạn có thể chọn xí ngầu nào di chuyển trước hay sau.

Ảnh 3: Hai cách bên Trắng có thể di chuyển khi gieo [5] [3] .

Bước 3: Nếu gieo cặp trên 2 xí ngầu, bạn phải di chuyển số trên mỗi xí ngầu 2 lần. Ví dụ nếu gieo cặp 5, bạn có bốn số 5 để di chuyển, bạn có kết hợp bất kỳ số quân cờ nào để di chuyển. Bạn có thể di chuyển một quân cờ 4 lần, hoặc 2 quân cờ mỗi quân 2 lần, hoặc một quân 3 lần – một quân 1 lần, hoặc 3 hay 4 quân cờ,…

Bước 4: Bạn phải sử dụng tất cả số trên xí ngầu khi gieo. Khi chỉ có một số có thể di chuyển, bạn phải di chuyên số đó. Khi chỉ có một trong 2 số có thể di chuyển, bạn phải chọn số lớn hơn. Khi không có số nào có thể di chuyển, bạn mất đợt. Trong trường hợp gieo cặp, bạn phải di chuyển nhiều như có thể.

Đá Quân và Di Chuyển Vào

   Khi quân cờ của bạn dừng chân tại một điểm có chính xác 1 quân cờ của đối phương, bạn “đá” quân cờ của đối phương đến thanh chắn.

   Khi người chơi có một hoặc nhiều quân cờ trên thanh chắn, người chơi phải bắt buộc di chuyển những quân cờ này vào vùng nhà của đối phương. Người chơi phải di chuyển các quân cờ trên thanh chắn đến một điểm hợp lệ tương ứng với một trong các số trên xí ngầu gieo.

   Ví dụ, nếu bạn gieo 4 và 6, bạn có thể di chuyển một quân cờ vào điểm 4 hoặc 6 trong vùng nhà của đối phương, nếu điểm đến không có 2 quân cờ của đối phương trở lên.

Ảnh 4: Bên Trắng có một quân cờ trên thanh chắn, Trắng gieo [6] [4] vì vậy phải di chuyển quân cờ vào điểm 4 vì điểm 6 không hợp lệ. (có đến 4 quân đỏ)

   Nếu không có điểm nào hợp lệ để di chuyển đến, người chơi phải mất lượt.

   Người chơi không thể di chuyển các quân cờ khác cho đến khi không còn quân cờ nào trên thanh chắn. Sau khi quân cờ cuối cùng trên thanh chắn đã di chuyển vào, người chơi phải sử dụng số còn lại trên xí ngầu dể di chuyển tiếp tục.

Backgammon – Thoát Quân

   Khi bạn đã di chuyển tất cả 15 quân cờ về vùng nhà của bạn, bạn có thể tiến hành thoát quân. Bạn có thể thoát một quân cờ nếu gieo một số tương ứng với điểm mà quân cờ đó đang ở. Ví dụ, nếu gieo 6 bạn có thể thoát một quân cờ ở điểm 6 ra khỏi bàn cờ.

   Nếu không có quân cờ nào ở điểm tương ứng với xí ngầu gieo, bạn phải di chuyển một quân cờ từ một điểm cao hơn. Nếu không có quân cờ nào trên điểm cao hơn, bạn có thể thoát ra một quân cờ từ điểm cao nhất. Bạn không bị ép buột phải thoát ra nếu bạn có thể di chuyển quân cờ khác hợp lệ.

Ảnh 5: Trắng gieo [6] và [4] để thoát các quân cờ

   Bạn phải có tất cả 15 quân cờ trong vùng nhà mới có thể thoát ra. Nếu một quân  bị đá trong khi đang thoát ra, bạn phải di chuyển quân đó trở về vùng nhà mới tiếp tục thoát ra. Người chơi đầu tiên thoát tất cả quân cờ của mình chiến thắng!

Backgammon – Trò Chơi Kết Thúc
Khi trò chơi kết thúc, nếu người thua đã thoát ra ít nhất một quân cờ, người thắng nhận 1 điểm. Tuy nhiên, nếu người thua vẫn chưa thoát ra được quân cờ nào cả, ngươi thắng nhận 2 điểm – gọi là gammon. Nếu người thua vẫn chưa thoát ra bất cứ quân cờ nào và vẫn còn quân cờ trên thanh chắn hoặc trong vùng nhà của đối phương, người thắng nhận được 3 điểm – gọi là backgammon.

Chơi nhiều ván cho đến khi một người đã đạt đến một số điểm quy định trước – ví dụ 5 điểm. Người đạt đến mốc điểm đầu tiên chiến thắng!