Con mèo và con thỏ nặng 10 kg. Con chó và con thỏ nặng 20 kg. Con chó và con mèo nặng 24 kg. Hỏi tổng trọng lượng của chó, mèo và thỏ là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)

M + T = 10

C + T = 20

C + M = 24

2M + 2T + 2C = 54

M + T + C = 27

Vậy tổng trọng lượng của mèo, thỏ và chó là 27 kg.