Một người nông dân cần qua sông. Anh có một con cáo, một con gà và một túi ngũ cốc.
Anh có chiếc thuyền nhỏ đủ chở anh và một trong ba vật trên qua sông (mỗi lần chở được 1 thứ)

Biết là nếu không có anh ta canh chừng, con cáo sẽ ăn gà  và gà sẽ ăn ngũ cốc.

Hỏi anh ấy, cáo, gà, túi ngô qua sông theo cách nào để tất cả đều an toàn ?


ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)

Tạm gọi bờ sông ban đầu là A, bờ bên kia là B
Đầu tiên, anh ta đem gà sang bên bờ sông B trước, để gà ở đó
Quay lại bờ A lấy túi cốc mang sang bờ B. Ở bờ B, cho gà lên thuyền đi về bờ A
Để lại gà ở bờ A và mang cáo sang bên bờ sông B. Cuối cùng quay lại đón gà.