Pac-Man 2 - The New Adventures
Phát triển: Namco
Phát hành: Namco
Thể loại: Adventure, Puzzle
Download : 
Link tải ​Pac-Man 2 - The New Adventures : Google