Phát triển: Realtime Associates
Phát hành: ​NTV International Corporation
Thể loại: Action

Download : 
Link tải Q-bert 3 : Google