Picross NP 
Phát triển: Nintendo
Phát hành: Nintendo
Thể loại: Puzzle


Download : 
Link tải ​​Picross NP : Google