Phalanx - The Enforce Fighter A-144
Phát triển: ZOOM Inc. & Kemco
Phát hành: Kemco
Thể loại: Shoot 'em up


Download : 
Link tải ​Phalanx - The Enforce Fighter A-144 :