7th Saga, RPG video game được phát hành bởi Enix cho máy chơi game SNES năm 1993. Bối cảnh game diễn ra ở thế giới Ticondera. Cách thời điểm bắt đầu sự kiện game 100 năm trước, Lemele đã đánh bại quỷ vương Gariso và trở thành vị vua nhân từ thống trị thế giới. Sau 100 năm, vị vua già của Ticondera nhận thấy bóng tối đã quay trở lại liền sai người tìm kiếm người kế thừa.

7 cá nhân xuất sắc nhất tinh cầu đã được Lemele lựa chọn cho cuộc chiến sắp tới. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện kéo dài 5 năm, nhà vua đã phái 7 người tìm kiếm các viên đá cổ đại (rune). Rune sẽ ban cho người sở hữu một sức mạnh to lớn. Người thu thập được toàn bộ rune sẽ trở thành người thừa kế của Lemele. Và như vậy hành trình trong 7th Sage bắt đầu.