Thoạt đầu game, mình cảm thấy nhân vật trong game giống như bộ phim hoạt hình “khủng long con ham ăn”. Thực ra, chú khủng long màu “hường” trong game tên Asmik. Chú khủng long con đang trên đường tìm kiếm và khôi phục 6 mảnh vỡ nhằm đánh thức “Long Vương”, kẻ cai trị và đem lại hoà bình cho vùng đất Asmik.


Download : 
Hướng dẫn download từ link quảng cáo megalink.pro
Hướng dẫn giả lập NES, máy gắn băng

Download game Asmik-kun Land (NES):
https://megalink.pro/Asmik-kunLand_NES