.
..
.Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn vào kim tự tháp này từ trên cao. Và chọn hình nào đúng với kim tự tháp gốc..Hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn vào kim tự tháp này từ trên cao. Và chọn hình nào đúng với kim tự tháp gốc.


ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)
Câu trả lời đúng là 4.