.
..
.Chiếc xe buýt này đang di chuyển sang bên trái hay bên phải?.

Câu đố

ĐÁP ÁN : Bôi đen để nhìn thấy đáp án ( Do chọn phông chữ màu trắng)

Tất cả các xe buýt đều có cửa lên xuống nằm ở hướng bên phải 

Do đó chiếc xe đang đi về phía bên trái