Gameplay Choplifter III xoay quanh chiếc trực thăng cứu hộ trong nỗ lực thâm nhập vùng đất khủng bố để giải cứu con tin. Game gây khó khăn hơn cho người chơi khi chỉ cho phép vận chuyển số lượng con tin giới hạn. Mỗi chapter được chia thành 4 màn giải cứu. Và chiếc trực thăng cứu hộ sẽ phải bay trên 4 vùng khác nhau. Bạn sẽ bắt đầu chiến dịch trong rừng cho tới biển, trong thành phố đông cho tới sa mạc hoang vu. Game cũng bố trí một số mini boss xuyên suốt chiến dịch

Download : 
Link tải ​Choplifter III : 
   https://drive.google.com/open?id=1Sr__VIWYGCNj5zLlfE4TOGBk_rQRpJJu