.
..
.Nhìn hình và đoán xem cái lỗ đạn nào được tạo ra đầu tiên?.

Câu đố


Nhìn hình và đoán xem cái lỗ đạn nào được tạo ra đầu tiên?

Đáp án : (Bôi đen bên dưới, do để chữ màu trắng để ẩn giấu đáp án)

Số 2
Nhìn các vết nứt của viên đạn 1 và 3 đều bị vết nứt viên đạn số 2 chặn lại