Là một bản mod khá hấp dẫn của Nga, thế nhưng đáng tiếc là Battle for Elements đã ngừng phát triển từ năm 2015. Bản mod này đem đến hai chỉ số mới (Luck và Endurance), nhiều quái vật mới, item và nhiều vùng đất mới.

Download : cập nhật thêm