Hướng dẫn Langrisser SEA

Alustriel (SSR)


Bộ lạc Elf cư trú và bảo vệ Rừng Allence. Alustriel là Đội trưởng của Lính đánh thuê Elf. Trên vai cô có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của Bộ lạc Elf. Để đảm bảo rằng họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Alustriel đã liên minh với Liên đoàn Ibbas.

"Cuộc sống của con người rất ngắn ngủi. Đối với chúng tôi, tộc Elf, ... cống hiến cuộc sống của mình để bảo vệ một cái gì đó là một việc rất bình thường."

Nghề nghiệp và Binh lính


Kỹ năng

Thiên phú

Sâm Lâm Quyến Thuộc

Với mỗi 1 ô được di chuyển, lượng sát thương gây ra và cơ hội sát thương bạo kích được tăng thêm 1 / 2/ 3/ 4%. (Tối đa 5 / 10/ 15/ 20%.) Khi đi qua địa hình phòng thủ, có được 1 cơ hội để vô hiệu việc giảm trừ di chuyển trong địa hình.

Chỉ số nghề cuối

NghềMáuCôngThủTrí lựcMa thủKỹ năng
Lang Kỵ Thống Soái3188545226222262230
Du Hiệp3188520234222295230

Tướng Alustriel nên chọn nghề gì thì phù hợp?

Cả nhánh nghề của Alustriel đều liên quan đến Cung binh, trong khi Cung binh nói chung ít dùng trong PVE. Trong PVP thì có thể sử dụng nhiều hơn.

Hướng nghề Kỵ sĩ Sói --> Thống Soái Kỵ sĩ Sói sẽ cho khả năng di chuyển tốt hơn (5 ô), còn hướng nghề chơi cung binh đi bộ thì chỉ có thể di chuyển 3 ô.

Nếu bạn muốn dùng Alustriel nhiều hơn trong PVE thì nên chơi hướng Nỏ kỵ binh. Còn đơn thuần dùng chỉ dùng Alustriel trong PVP thì có thể cân nhắc nhánh nghề Du Hiệp vì kỹ năng đặc trưng của Alustriel sẽ học ở nhánh này (Mũi tên ma ngọc lục bảo).