Theo mặc định tính năng điều khiển máy tính từ xa Remote Desktop Protocol trên Windows 10 bị vô hiệu hóa, do đó bạn phải kích hoạt tính năng này.
Đầu tiên nhập vào khung Search từ khóa Allow remote access sau đó chọn Allow remote access to your computer từ danh sách kết quả tìm kiếm.